Jeg vil gerne byde dig velkommen til Læsestedet

Læsestedet er et privat tilbud, der tilbyder hjælp med læse- og stavevanskeligheder, som nogle børn, unge og også voksne går rundt med.
I gamle dage var det nemt at finde en person - også voksen - som aldrig havde lært at læse. I dag lærer alle at læse. Eller gør de?
I dagens samfund har det meget stor betydning, at børn og voksne bliver gode læsere, idet næsten alle andre læringsområder kræver sikkerhed i læsningen. Hvis denne sikkerhed ikke tilegnes, kan det give den enkelte vanskeligheder, både personligt og fagligt, idet megen energi og selvtillid går tabt ved gentagne gange at have forsøgt uden at opnå det ønskede resultat. Frustrationen breder sig ofte hos det enkelte barn og de voksne. Denne frustration kan være yderligere hæmmende og smitte af på egen værdi og formåen generelt.  
 Hvis den enkelte i en sådan situation ikke får den tilstrækkelige tid, støtte og opmærksomhed, træder den indbyggede menneskelige forsvarsmekanisme i kraft. Så er det lettere at sige:"Læsning interesserer mig ikke." "Jeg lærer det jo alligevel aldrig...!" "Bøger er kedelige." Man opgiver og udvikler ikke sin læsning yderligere.
 
Det dur bare ikke.
I vores tid har alle brug for at kunne læse.
Vi lever i dag i et informations-samfund, hvor mængden af tilgængelig viden aldrig har været større. Et samfund, hvor det kræves af hver enkelt, at de er i stand til hele tiden at erhverve sig ny viden - tænk blot på aviser, reklamer, internet osv.
Men hvordan skal man kunne alt dette, hvis man har problemer med at læse det skrevne ord? Hvis man ikke kan forstå meningen med de sætninger, som man har så svært ved at kæmpe sig igennem?
Læsestedet er her for dig - kontakt mig gerne uforpligtende.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jytte Møller Andersen | CVR: 34249326  | Tlf.: 53315165